4mail
4-mail
architect kurt vandenbogaerde | Ganzenstraat 113 | B 8000 Brugge | M +32 475 97 25 65 | T +32 50 34 85 15 | info@4-mail.be

Label eA
01/03/2012 - ENERGIEBEWUST ARCHITECTEnergiezuinig bouwen start met een sterke raadgever

Bouwheren willen meer en meer energiebewust bouwen of renoveren. Als de vertrouwenspersoon van de bouwheer tijdens het bouwproces, vormt de architect een belangrijke schakel in dit bewustmakingsproces.De twee Vlaamse beroepsfederaties van architecten gingen dan ook samen met de Vlaamse Overheid  het engagement aan om uit te pakken met een lijst van architecten die zich actief willen profileren als ENERGIEBEWUST ARCHITECT.In de opleiding werd ingegaan op verschillende belangrijke aspecten om succesvol energielaag te bouwen:
•Isoleren
•Luchtdichtheid van het gebouw
•Ventileren
•Energiezuinige technieken
•Economisch verantwoord energielaag bouwen

Web : Energiebewust Architect / Kurt Vandenbogaerde
Label eA
print