4mail
4-mail
architect kurt vandenbogaerde | Ganzenstraat 113 | B 8000 Brugge | M +32 475 97 25 65 | T +32 50 34 85 15 | info@4-mail.be

006
Nieuwbouw DS Staden
[ Woon - bouwen van 9 eengezinswoningen ]
image
Situatie:

In het dorpsweefsel van Staden werd een grote tuin, horend bij een handelspand, verkaveld in 9 percelen. Het vrij drassig perceel lag ongeveer één meter onder het straatnivo en werd achteraan begrensd door een overwelfde dorpsbeek.

Concept:

Uitgangspunt was om kwalitatieve compacte woningen te concipiëren die niets moesten inboeten aan comfort. De woningrij werd ontworpen als een eindige reeks waarbij het spel van de daken een begin en einde kreeg door het verticaal verlengen van de dakvlakken. Als variatie in de voorgevel werden de garages gedeeltelijk naar voor geschoven.


image
image
image
image
image
print