4mail
4-mail
architect kurt vandenbogaerde | Hoefijzerlaan 72 | B 8000 Brugge | G +32 (0)475-97.25.65 | T +32 (0)50-34.85.15|| F +32 (0)50-34.92.15 | info@4-mail.be

Energiebewust Architect
01/11/2008 - ENERGIEBEWUST ARCHITECTArchitecten willen eerste aanspreekpunt zijn als het om energiezuinig bouwen gaat

(...) Het project is een initiatief van de Vlaamse Overheid / minister van energie Hilde Crevits en twee Vlaamse beroepsverenigingen voor architecten NAV en BVA. Het is hierbij de bedoeling om een lijst op te stellen van architecten die 'bewuste' bouwheren van particuliere woongelegenheden willen motiveren en begeleiden om energielaag te bouwen. Dit wil zeggen met een E-peil lager dan E60. Dit is reeds heel wat energiezuiniger dan het verplichte E100 peil opgelegd door de Vlaamse energieprestatieregelgeving. Passiefwoningen halen een e-peil dat vaak lager ligt dan E25.

Label "Energiebewust Architect" behaald door architect Kurt Vandenbogaerde.

Web : Energiebewust Architect
Energiebewust Architect
Label eA
print